Thursday, November 15, 2007

Hindi ako galit

Ayaw ko lang nang sinasabihan akong mali.

No comments:

Post a Comment